Het bestuur

Voorzitter : Denise Menke
Secretaris : Gerda Wattamaleo
Penningmeester : Vacant
Commissaris 1 : Wilfred Jubitana
Commissaris 2 : John Wattamaleo