Doelstellingen

Statutair is de Sociaal Culturele Vereniging Wajonong opgericht op 23 april 1985 te Rotterdam door de heren M. A. Sabajo en R. A. Wattamaleo.

 

“Wajonong” is een Arowakse naam en betekent:
– SAAMHORIGHEID, EENSGEZINDHEID, EENDRACHT

 

SCV Wajonong streeft de volgende doelen na:

 

1. Het behartigen van de sociale en culturele belangen van haar leden en
sympathisanten.

 

2. Het trachten om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de Surinaamse
Inheemse cultuur aan mensen buiten de Inheemse gemeenschap.

 

3. Het bevorderen van de eenheid onder de verschillende Surinaamse Inheemse
groeperingen in Nederland.

 

4. Het in stand houden van de eigen Inheemse cultuur in Nederland.

 

5. Het onderwijzen van de Arowakse taal aan de eigen gemeenschap en aan
belangstellenden.

 

6. Het bevorderen van Arowakse liederen en – dans.

 

7. Het onderwijzen en maken van traditionele Inheemse attributen en
klederdrachten.

 

8. Het uitgeven van boeken over de Surinaamse Inheemsen en over de
Inheemse talen, met Nederlandse vertaling.

 

9. Het overbrengen van verhalen over voorouders en Inheemse geschiedenis op
de eigen gemeenschap en sympathisanten alsmede op de eigen jeugd.

 

10. Het bevorderen van de integratie van de Surinaamse Inheemsen binnen de
Nederlandse samenleving.

 

INKOMSTEN

De vereniging is een zelforganisatie, wat inhoud dat Wajonong geen subsidie krijgt. De inkomsten van de vereniging bestaan voornamelijk uit contributiegelden en uit verenigingsactiviteiten.

 

Leden en sympathisanten die de Surinaamse Inheemse cultuur een warm hart toedragen worden hierbij opgeroepen om de vereniging te ondersteunen, elke vorm van sponsering of donatie is van harte welkom en draagt toe tot het behoud van ons culturele erfgoed.