Aanmelden

Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij/zij de doelstellingen van de
vereniging onderschrijft en een positieve bijdrage zal leveren bij het
verwezenlijken ervan.

De contributie bedraagt € 3,50 per maand en kan worden overgemaakt
op Postbankrekening NL27 INGB 0009 2228 76 t.n.v. SCV Wajonong